Friday, 9 March 2012

Penang salvage in February 2006

Penang tanggal 10 Februari 2006. Salah satu idea yang bagus ialah dengan mengambil gambar barang yang kita perolehi pada hari yang sama supaya senang direkod. Malangnya saya sendiri tidak merekod harga barang yang dibeli dalam gambar ini.

No comments: