Friday, 30 April 2010

National Practical Leadership Course 1980

National Practical Leadership Course 1980 ini telah dianjurkan oleh Young Malaysian's Movement Malaysia (Pergerakan Pemuda Malaysia). Kursus 5 hari ini diadakan pada 9 hingga 13 Ogos 1980 dan ditaja oleh Kickapoo Joy Juice dan juga Sinalco.

No comments: